മെനു

കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ചയിലെ ജനപ്രിയ ഗെയിമുകൾ
മോൺസ്റ്റർ ഹണ്ടർ ക്ലിക്കർ ആർ‌പി‌ജി നിഷ്‌ക്രിയ ഗെയിം 1.5.8 МOD (പരിധിയില്ലാത്ത വജ്രങ്ങൾ + സ്വർണം)
മോൺസ്റ്റർ ഹണ്ടർ ക്ലിക്കർ ആർ‌പി‌ജി നിഷ്‌ക്രിയ ഗെയിം 1.5.8 МOD (പരിധിയില്ലാത്ത വജ്രങ്ങൾ + സ്വർണം)
ആൽഫ ഗൺസ് 2 10.12 МOD (പരിധിയില്ലാത്ത പണം)
ആൽഫ ഗൺസ് 2 10.12 МOD (പരിധിയില്ലാത്ത പണം)
ഫാംവില്ലെ 2 കൺട്രി എസ്‌കേപ്പ് 14.8.5331 МOD (പരിധിയില്ലാത്ത കീകൾ)
ഫാംവില്ലെ 2 കൺട്രി എസ്‌കേപ്പ് 14.8.5331 МOD (പരിധിയില്ലാത്ത കീകൾ)
തോക്ക് ഗെയിം ആയുധ റേസ് 1.1 MOD (പരിധിയില്ലാത്ത ആംമോ + റീലോഡ് ഇല്ല)
തോക്ക് ഗെയിം ആയുധ റേസ് 1.1 MOD (പരിധിയില്ലാത്ത ആംമോ + റീലോഡ് ഇല്ല)
സർവൈവൽ ഐലന്റ് ഇ‌വി‌ഒ സർവൈവർ ബിൽഡിംഗ് ഹോം 3.247 МOD (സ്‌കിൽ പോയിന്റുകൾ കുറയ്‌ക്കുന്നില്ല, സഹിഷ്ണുത അനന്തമാണ്)
സർവൈവൽ ഐലന്റ് ഇ‌വി‌ഒ സർവൈവർ ബിൽഡിംഗ് ഹോം 3.247 МOD (സ്‌കിൽ പോയിന്റുകൾ കുറയ്‌ക്കുന്നില്ല, സഹിഷ്ണുത അനന്തമാണ്)
കുക്കി ജാം 10.10.013 МOD (അനന്തമായ നാണയങ്ങൾ + ലൈവ് + അധിക നീക്കങ്ങൾ)
കുക്കി ജാം 10.10.013 МOD (അനന്തമായ നാണയങ്ങൾ + ലൈവ് + അധിക നീക്കങ്ങൾ)
ഹിറ്റ്മാസ്റ്റർമാർ 1.0 MOD (നോട്ടുകൾ)
ഹിറ്റ്മാസ്റ്റർമാർ 1.0 MOD (നോട്ടുകൾ)
എർത്ത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് സ്ക്വാഡ് തേർഡ് പേഴ്‌സൺ ഷൂട്ടിംഗ് ഗെയിം 1.88.64 ബി (പരിധിയില്ലാത്ത പണം)
എർത്ത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് സ്ക്വാഡ് തേർഡ് പേഴ്‌സൺ ഷൂട്ടിംഗ് ഗെയിം 1.88.64 ബി (പരിധിയില്ലാത്ത പണം)
മാഡ് ടാങ്ക് 16.03.01 APK + MOD (പരിധിയില്ലാത്ത രത്നം)
മാഡ് ടാങ്ക് 16.03.01 APK + MOD (പരിധിയില്ലാത്ത രത്നം)
ഹെഡ് ഫുട്ബോൾ ലാലിഗ 2020 സ്കിൽസ് സോക്കർ ഗെയിംസ് 6.0.2 MOD (പണം + പരസ്യരഹിതം)
ഹെഡ് ഫുട്ബോൾ ലാലിഗ 2020 സ്കിൽസ് സോക്കർ ഗെയിംസ് 6.0.2 MOD (പണം + പരസ്യരഹിതം)
ഫുട്ബോൾ സ്ട്രൈക്ക് മൾട്ടിപ്ലെയർ സോക്കർ 1.21.0 MOD (പരിധിയില്ലാത്ത പണം)
ഫുട്ബോൾ സ്ട്രൈക്ക് മൾട്ടിപ്ലെയർ സോക്കർ 1.21.0 MOD (പരിധിയില്ലാത്ത പണം)
സാഹസികത 1.6.9 MOD (പൂർണ്ണ പതിപ്പ്)
സാഹസികത 1.6.9 MOD (പൂർണ്ണ പതിപ്പ്)
കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ചയിലെ ജനപ്രിയ അപ്ലിക്കേഷനുകൾ
DNS ചേഞ്ചർ മൊബൈൽ ഡാറ്റയും വൈഫൈ IPv4 & IPv6 പ്രോ 1184r
DNS ചേഞ്ചർ മൊബൈൽ ഡാറ്റയും വൈഫൈ IPv4 & IPv6 പ്രോ 1184r
ദ്രുത എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ പ്രോ റൈറ്ററും കോഡ് എഡിറ്ററും 1.5.4 പണമടച്ചു
ദ്രുത എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ പ്രോ റൈറ്ററും കോഡ് എഡിറ്ററും 1.5.4 പണമടച്ചു
ഹെഡ് ഫുട്ബോൾ ലാലിഗ 2020 സ്കിൽസ് സോക്കർ ഗെയിംസ് 6.0.2 MOD (പണം + പരസ്യരഹിതം)
ഹെഡ് ഫുട്ബോൾ ലാലിഗ 2020 സ്കിൽസ് സോക്കർ ഗെയിംസ് 6.0.2 MOD (പണം + പരസ്യരഹിതം)
ഫുട്ബോൾ സ്ട്രൈക്ക് മൾട്ടിപ്ലെയർ സോക്കർ 1.21.0 MOD (പരിധിയില്ലാത്ത പണം)
ഫുട്ബോൾ സ്ട്രൈക്ക് മൾട്ടിപ്ലെയർ സോക്കർ 1.21.0 MOD (പരിധിയില്ലാത്ത പണം)
സ്‌ക്രീൻ റെക്കോർഡർ വീഡിയോ റെക്കോർഡർ വി റെക്കോർഡർ എഡിറ്റർ 3.6.4 അൺലോക്കുചെയ്‌തു
സ്‌ക്രീൻ റെക്കോർഡർ വീഡിയോ റെക്കോർഡർ വി റെക്കോർഡർ എഡിറ്റർ 3.6.4 അൺലോക്കുചെയ്‌തു
ഫ്ലഡ് പരസ്യരഹിതം 1.8.3.2 പണമടച്ചു
ഫ്ലഡ് പരസ്യരഹിതം 1.8.3.2 പണമടച്ചു
ഡി‌ഡബ്ല്യു കോൺ‌ടാക്റ്റുകളും ഫോണും എസ്‌എം‌എസും 3.1.6.1 പാച്ച് ചെയ്തു
ഡി‌ഡബ്ല്യു കോൺ‌ടാക്റ്റുകളും ഫോണും എസ്‌എം‌എസും 3.1.6.1 പാച്ച് ചെയ്തു
ഇംഗ്ലീഷ് സ്ലാങ് പ്രീമിയം 1.0.2
ഇംഗ്ലീഷ് സ്ലാങ് പ്രീമിയം 1.0.2
സ്റ്റെല്ലേറിയം മൊബൈൽ പ്ലസ് സ്റ്റാർ മാപ്പ് 1.4.1 പാച്ച് ചെയ്തു
സ്റ്റെല്ലേറിയം മൊബൈൽ പ്ലസ് സ്റ്റാർ മാപ്പ് 1.4.1 പാച്ച് ചെയ്തു
3 സി എല്ലാം ഒരു ടൂൾബോക്സ് പ്രോയിൽ 2.2.3 ഒ
3 സി എല്ലാം ഒരു ടൂൾബോക്സ് പ്രോയിൽ 2.2.3 ഒ
സൂംക്വിൽറ്റ് ലൈവ് വാൾപേപ്പർ 2.1 മോഡ്
സൂംക്വിൽറ്റ് ലൈവ് വാൾപേപ്പർ 2.1 മോഡ്
Facebook ലൈറ്റ് 193.0.0.2.119
Facebook ലൈറ്റ് 193.0.0.2.119
പുതിയ + ഗെയിമുകൾ അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്യുക
സ്മാഷി ഡ്യുവോ 4.5.1 MOD (പരിധിയില്ലാത്ത പണം)
സ്മാഷി ഡ്യുവോ 4.5.1 MOD (പരിധിയില്ലാത്ത പണം)
AdVenture കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് 5.0.1 MOD (സ upgra ജന്യ അപ്ഗ്രേഡ്)
AdVenture കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് 5.0.1 MOD (സ upgra ജന്യ അപ്ഗ്രേഡ്)
8 ബോൾ ഹീറോ പൂൾ ബില്യാർഡ്സ് പസിൽ ഗെയിം 1.14 MOD (പരിധിയില്ലാത്ത പണം)
8 ബോൾ ഹീറോ പൂൾ ബില്യാർഡ്സ് പസിൽ ഗെയിം 1.14 MOD (പരിധിയില്ലാത്ത പണം)
ലോക ഷെഫ് 2.6.1 МOD (തൽക്ഷണ പാചകം + പരിധിയില്ലാത്ത സംഭരണം)
ലോക ഷെഫ് 2.6.1 МOD (തൽക്ഷണ പാചകം + പരിധിയില്ലാത്ത സംഭരണം)
ഡ്രാഗൺസ് റൈസ് ഓഫ് ബെർക്ക് 1.47.19 MOD (പരിധിയില്ലാത്ത റണ്ണുകൾ)
ഡ്രാഗൺസ് റൈസ് ഓഫ് ബെർക്ക് 1.47.19 MOD (പരിധിയില്ലാത്ത റണ്ണുകൾ)
ഗാലക്സി അറ്റാക്ക് ഏലിയൻ ഷൂട്ടർ 23.4 MOD (സ Shopping ജന്യ ഷോപ്പിംഗ്)
ഗാലക്സി അറ്റാക്ക് ഏലിയൻ ഷൂട്ടർ 23.4 MOD (സ Shopping ജന്യ ഷോപ്പിംഗ്)
കുത്തക പണവും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ് ഗെയിമും 1.1.3 MOD (എല്ലാം തുറന്നിരിക്കുന്നു)
കുത്തക പണവും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ് ഗെയിമും 1.1.3 MOD (എല്ലാം തുറന്നിരിക്കുന്നു)
# ഡ്രൈവ് 1.7.12.3 МOD (പരിധിയില്ലാത്ത പണം)
# ഡ്രൈവ് 1.7.12.3 МOD (പരിധിയില്ലാത്ത പണം)
റെസ്റ്റോറൻറ് നവീകരണം 1.7.4 MOD (നിരവധി നക്ഷത്രങ്ങൾ)
റെസ്റ്റോറൻറ് നവീകരണം 1.7.4 MOD (നിരവധി നക്ഷത്രങ്ങൾ)
ആർട്ട് ഇങ്ക് ട്രെൻഡി ബിസിനസ് ക്ലിക്കർ 1.14.0 മോഡ് (പരിധിയില്ലാത്ത പണം)
ആർട്ട് ഇങ്ക് ട്രെൻഡി ബിസിനസ് ക്ലിക്കർ 1.14.0 മോഡ് (പരിധിയില്ലാത്ത പണം)
ഡൺ‌ജിയൻ‌ ക്രഷർ‌ സോൾ‌ ഹണ്ടേഴ്സ് 4.3.10 MOD (പരിധിയില്ലാത്ത പണം)
ഡൺ‌ജിയൻ‌ ക്രഷർ‌ സോൾ‌ ഹണ്ടേഴ്സ് 4.3.10 MOD (പരിധിയില്ലാത്ത പണം)
സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സർവൈവൽ നിരസിക്കുക 1.7.53 MOD (പരിധിയില്ലാത്ത പണം)
സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സർവൈവൽ നിരസിക്കുക 1.7.53 MOD (പരിധിയില്ലാത്ത പണം)
പുതിയ + അപ്‌ഡേറ്റ് അപ്ലിക്കേഷനുകൾ
ടോപ്പ് ഗെയിമുകൾ
ടോപ്പ് അപ്ലിക്കേഷനുകൾ